Ürün Detayı

Rekor Gelişim 18 KG

Fiyat215
Ürün Kodu: DÜ-006
Kategoriler: DİĞER ÜRÜNLER

ORGANİK + MİNERAL TOPRAK DÜZENLEYİCİ

ORGANİK TORPAK DÜZENLEYİCİ

REKOR GELİŞİM NE İÇİN KULLANILIR ? SIZE FAYDASI NEDİR ?

Toprak yapılarının çoğunluğunda su aynı anda aşağı yönde ve yanal yönde dengeli şekilde yayılamaz ve bitkinin içinde bulunduğu toprak tam olarak sulanamaz. 

Rekor Gelişim, topraktaki kilin parçalanmasını, kirecin çözülmesini hızlandırır. 

Toprak, 2 yıl süreli olarak daha küçük taneli, gevşek ve tavlı olur, daha iyi sulanır, daha fazla hava alır, toprağın emilim yüzeyi artar, toprak sıcaklığı dengeli değişir, toprağın çatlaması kaymak bağlaması  zorlaşır, nem daha uzun süre korunur, drenaj sistemine destek sağlayarak tuzluluğun giderilmesi daha kolay hale gelir. 

Taban taşı oluşumunu engeller ve derin patlatma işlemine gerek bırakmaz, pH dengelenir. 

Topraktaki bitki kalıntıları, hayvan gübreleri vb. çiğ organik maddeler daha kısa sürede faydalı hale dönüşür. 

Her çesit gübre bitkiler tarafından daha kolay alınır, bitkiler daha derine kök salar, daha geniş alanda saçaklanır, daha az sulanır. 

Bitkilerin çalışma hızını düşüren toprak kaynaklı başlıca sorunlar ortadan kalktığı için bitkiler hastalıklara ve zararlılara karşı ciddi oranda direnç kazanır.

 Sonuç olarak; toprağı ıslah ederek daha ekonomik şekilde, yüksek verim ve kalitede tarımsal üretim yapılmasına olanak sağlar. 

İyi şekilde ıslah edilmemiş topraklarda yapılan tarımda; çimlenmeme, döllenmeme, fidanın tutmaması, yaraların kapanmaması, verimsizlik, yapraklarda sararma - dökülme, ağaçların kuruması, dal kanseri, kök çürüklüğü vb. daha bir ok sorunun görülme oranı oldukça yüksektir.

REKOR GELİŞİM KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

REKOR GELISIM katı bir formda olup sadece toprak yüzeyine saçılarak uygulanır, başka hiçbir şekilde uygulanmaz, damlama tankının içine atmayınız, sistemi tıkar. 

2 yılda bir uygulanması yeterlidir. Bütün bitkilerde kullanılır. Toprağa verilmesi gereken diğer gübre vb. şeyler ile bir kapta karıştırıp saçmayınız, REKOR GELİŞİMİ  bunlardan önce yâda sonra ayrı olarak saçın. Kullanım dozu aşılırsa yan etki oluşturmaz.