Yükleniyor
Akhisar’da Üzüm Hasadı Başladı !

Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan teknik ekipler tarafından ilçedeki bağlarda yapılan olgunluk tespitlerinin ardından, yeterli kuru madde oranına ulaşıldığının tespit edilmesi üzerine hasada başlandı.

Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan teknik ekipler tarafından ilçedeki bağlarda yapılan olgunluk tespitlerinin ardından, yeterli kuru madde oranına ulaşıldığının tespit edilmesi üzerine hasada başlandı. Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmeler ve erken uyarı istasyonlarımızdan alınan veriler ışığında, bu yıl erken dönemde meydana gelen don zararları nedeniyle ürün kayıpları meydana geldiği, hasatla birlikte ortaya çıktı.

Üzümlerin çok temiz olduğu, hastalık ve zararlı yönünde sıkıntı olmadığı belirtildi. Ürünlerin diğer yıllara göre son iki yıldır azlığı nedeniyle salkımların daha büyük ve daha iri taneli olduğu görüldü. Bazı bağlarda takoz salkımların oluştuğu, özellikle tanelerin iriliği göze çarptı. Bu tür salkımların bir kısmında, olgunlaşmanın erken oluşması ve dengesiz sulama ve gübreleme nedeniyle sıkışma ve tanelerde patlamaların meydana geldiği görüldü. Hasat edilen üzümlerin kurutulması hakkında bilgiler verildikten sonra yapılması gerekenler hakkında üreticilerimiz uyarıldı.

ÜZÜMDE KURUTMA VE YÖNTEMLERİ

Hasat edilen üzümlerin bazıları natürel, bazılarının ise bandırılarak kurutulur. Naturel kurutmada kuruma süresinin daha uzun sürebileceği gibi kuru madde miktarının daha fazla eksileceği için alınabilecek net kuru üzüm miktarının diğer bandırılarak kurutulana göre daha az olabileceği belirtildi. Naturel kuru üzüm ile bandırmalı üzümün arasında fiyat farkı olabileceği ama şu an itibariyle bu durumun netlik kazanmadığı belirtildi. Üzümlerin kurutulmasında bandırma yöntemi ile üzümlerin kurutulması çok daha kısa sürede ve daha az kayıpla kurutulabilmektedir. Bandırma çözeltisinin hazırlanışı basit bir işlem gibi görülmesine rağmen pratikte bir çok hatalar yapılmaktadır. Çözelti hazırlanışı genellikle bu işi bilenler tarafından ve metoduna uygun olarak doğru bir şekilde yapılması hızlı kurumayı sağlamak açısından çok önemlidir. Çekirdeksiz üzüm kurutmacılığında genel olarak normal şartlarda kullanılan bandırma çözeltisi  % 5.0 Potasa (K2CO3 - Potasyum Karbonat ) ve % 1.0 natürel zeytinyağından oluşmaktadır. Bunun için 100 litre su içerisine 5.0 kg Potasa konarak iyice karıştırılıp eritilir. Potasa tartımının tam olarak hatasız yapıldığı, potasa derecesi ile yapılan okumada su seviyesinin derecede 5.0 rakamını göstermesi çok önemlidir. Daha sonra ayrı bir kaba konan 1.0 kg asiti yüksek (en az 2-4) natürel zeytinyağı elle iyice çırpılarak ağartılır. Kırma adı verilen, zeytinyağının ağartılmasından sonra potasalı sudan azar azar yağa ilave edilerek çırpma işlemine devam edilir. Bu çözeltinin daha önce hazırlanmış olan 100 litrelik potasalı su içerisine konarak karıştırılması ile bandırma eriyiği hazırlanışı tamamlanmıştır. Çözelti üzerinde sarı yağ tabakasının olmaması, seçilen zeytinyağı asitliğinin yeterli olduğunu ve karışımın doğru hazırlandığını gösterir. Hasat edilerek bandırma sepetleri ile bandırma yerine getirilen üzümler, hazırlanmış olan bandırma eriyiğine bandırılır. Bandırma işlemindeki amaç, tane üzerindeki pus (wax) tabakasının giderilerek salkımların pırıl pırıl olmasını sağlamak ve bunun bir sonucu olarak da kurumanın üç kat daha hızlı olmasının gerçekleşmesidir. Bandırılmış üzümlerde, tane üzerinde beyaz lekelerin olması bandırma işleminin yeterince yapılmadığını gösterir. Bunun nedeni ise kullanılan bandırma çözeltisinin kirlenmesi sonucu yeterince etkili olmaması veya üzümlerin bandırma çözeltisi içerisinden çok hızlı bir şekilde çıkarılması olarak söylenebilir. Genel olarak hazırlanmış olan 100 litrelik bandırma çözeltisine ortalama 5 ton yaş üzüm bandırıldıktan sonra çözeltinin temiz çözelti ile takviye edilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bunu, bandırılan üzümlerin üzerinde pus tabakasının beyaz lekeler halinde kalması sonucu kolayca anlayabiliriz. Son zamanlarda Çekirdeksiz kuru üzümlerimizde büyük bir problem olarak karşımıza çıkan ve dış pazarımızı tehdit eden ağır metal yönünden bulaşmalara karşı, kullanılan bandırma çözeltilerinin fazla kirlenmeden değiştirilmesi etkili bir önlem olarak yapılmaktadır. Bandırma işleminde, işçilik ve işin seri olarak yapılması düşüncesiyle üreticiler tarafından çok değişik yöntemler ortaya çıkarılmıştır. Özellikle son yıllarda hem bandırmayı hem sergiyi aynı anda yapan kombine makinelerin artması hasatların daha seri ve daha düzenli yapılamasına olanak sağlamaktadır.

Kaynak: Tarım Pusulası