Yükleniyor
Tarımda Su Devrimi! 2023 Yılına Kadar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, modern tarımda yağmurlama ve damla sulama gibi modelleri kullanarak su tasarrufu sağlayacak. Modern sulama sistemleriyle 2 milyon hektar alan daha tarıma açılacak. Birleştirme çalışmaları kapsamında da 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektara ulaşılması hedefleniyor.

Tarım arazilerinin daha etkin ve verimli kullanılması için 'toplulaştırma' çalışmalarına geçen yıl 500 bin hektar daha ekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun toprakla daha çok buluşması için de kolları sıvadı. Su tasarrufu için yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılıp 2 milyon hektar alan daha sulamaya açılacak. Böylece 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılmış olacak.

1.8 MİLYON HEKTAR DAHA BİRLEŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin daha fazla kullanılabilir olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma yapıldı. Geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışması tamamlandı. Toplamda 6,7 milyon hektara ulaşan toplulaştırılan arazi büyüklüğünde hedef ?2023'e kadar 8,5 milyon hektar alana ulaşmak. Bu söz konusu dönemde 1.8 milyon hektar arazinin daha toplulaştırılması anlamına geliyor.

ARAZİYE SULAMA ENTEGRESİ

Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımları ile entegre bir şekilde devam edilecek, tescil işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yapılacak. Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar öncelendirilerek sürdürülecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara devam edilecek.

TOPRAĞIN HARİTASI ÇIKARILACAK

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'ın haberine göre, tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacak. 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacak. Ülke genelindeki toprağın detaylı etütleri, haritalanması ve sınıflandırılması yapılacak. Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanım baskısını azaltacak düzenlemeler tamamlanacak ve denetimler artırılacak.

ARAZİ EDİNİMDE FİNANSAL DESTEK

Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak, sözleşmeli üretim desteklenerek özendirilecek. Küçük aile işletmeleri korunurken, tarım işletmelerinin ölçeklerinin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaşması için başta kiralama olmak üzere arazi edinimine yönelik çalışmalar yürütülecek. Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.

MAZOT VE GÜBRE MALİYETLERİ DİKKATE ALINACAK

Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini teminen girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecek. Başta yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri desteklenecek.

Kaynak: Yeni Şafak